Vienna Test System

Testy psychometryczne

 

Wiedeński System Testów (Vienna Test System - VTS) powiązany jest na całym świecie z komputerową diagnostyką psychologiczną. System składa się z zaawansowanego oprogramowania administracyjnego, testów i opcjonalnego panelu reakcyjnego.
Możesz wybrać spośród ponad 120 testów psychologicznych:

 • testy inteligencji
 • testy umiejętności i funkcji poznawczych
 • testy osobowości
 • testy postaw i zainteresowań
 • testy kliniczne

Testy te to nie tylko komputerowa wersja dobrze znanych testów papierowych, ale także testy multimedialne i adaptacyjne. Znajdź test dla Twoich potrzeb. Nasz partner z przyjemnością wesprze Cię i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie!

 

>> Wszystkie dostępne testy i test-sety na rynku

 

NEURO

Sprawdzona naukowo jakość diagnostyki dzięki wykorzytsaniu Vienna Test System NEURO

Czy chcesz spędzić mniej czasu na pracochłonnych testach papierowych i ołówkowych, a zamiast tego wykorzystać wszystkie zalety komputerowych testów?
Czy potrzebujesz szerokiej gamy testów, które oceniają istotne wymiary neuropsychologiczne?

Zoptymalizuj swój kliniczny proces oceny neuropsychologicznej za pomocą Vienna Test System NEURO.

 • Zaburzenia psychiczne
 • Zaburzenia neurologiczne
 • Reintergracja zawodowa

Tutaj dowiesz się więcej o Vienna Test System NEURO ➔

HR

Twój zestaw narzędzi wsparcia rekrutacji

Spraw, by potencjał kandydatów i ich najważniejsze cechy osobowości uwidoczniły się dzięki testom przeprowadzanym w Vienna Test System HR.

Zarządzaj swoimi procesami selekcji jeszcze efektywniej niż kiedykolwiek i zoptymalizuj sukces rekrutacji!

 • Safety & Security
 • Staff & Management
 • Academic Testing
 • Job&Career


» Tutaj dowiesz się więcej o Vienna Test System HR

TRAFFIC

Psychologia transportu. Ocena predyspozycji do prowadzenia pojazdów dla większego bezpieczeństwa na drogach

Firma SCHUHFRIED od ponad pięćdziesięciu lat prowadzi badania z zakresu psychologii ruchu drogowego. Praca nad rozwojem i doskonaleniem komputeorwo wspomaganych narzędzi do oceny predyspozycji dla psychologii transportu idzie w parze ze koncentracją nad dostarczaniem najnowocześniejszych testów.

 • Psychologiczne badania kierowców
 • Utrzymanie mobilności

Tutaj dowiesz się więcej o Vienna Test System TRAFFIC ➔

SPORT

Indywidualna psychologia sportu – ocena predyspozycji i osobowości?

Vienna Test System SPORT służy odkrywaniu talentów, rozwojowi młodych graczy i badań w psychologii sportu!

 • Praktyczna psychologia sportu
 • Badania naukowe w psychologii sportu

Tutaj dowiesz się więcej o Vienna Test System SPORT ➔

Testy i zestawy testowe

Een compleet overzicht van onze portfolio vindt u op de SCHUHFRIED Marketplace.


naar de SCHUHFRIED marketplace
Trening poznawczy

CogniPlus

CogniPlus to zestaw programów do treningu funkcji poznawczych dostępnych w wielu wersjach językowych. Wydajny. Komputerowy. Motywujący.

CogniPlus opiera się na podstawach naukowych i uwzględnia aktualną wiedzę psychologiczną. Materiał treningowy CogniPlus jest ściśle powiązany z Vienna Test System - najpowszechniej stosowanym na świecie koputerowym systemem testów do oceny psychologicznej. Oznacza to, że diagnoza, leczenie i ocena mogą być skutecznie powiązane.

Dostępne programy treningowe

Idealny zespół: system testowy w Wiedniu i CogniPlus

Teoretyczna koncepcja „Testowanie - szkolenie - ocena”


Oprócz systemu testowego w Wiedniu, wraz z CogniPlus, oferujemy program szkoleniowy dla funkcji uwagi, funkcji wykonawczych, pamięci, zaniedbania / pola widzenia, przetwarzania w pomieszczeniu i wizuomotoryki.

Procedury CogniPlus i wiedeńskiego systemu testowego opracowano w ścisłym wzajemnym powiązaniu w celu skutecznego i naukowego powiązania diagnozy, szkolenia i późniejszej analizy skuteczności. Odpowiednie procedury testowe i szkoleniowe są oparte na tych samych teoretycznie jasno określonych konstrukcjach, ale działają z różnymi zadaniami. Umożliwia to dokonanie niezawodnego rozróżnienia pomiędzy efektem uczenia się specyficznym dla materiału a - pożądanym - efektem treningu.